Επίσκεψη κατ' οίκον

Ο ψυχίατρος επισκέπτεται ασθενείς με αδυναμία μετακίνησης στα σπίτια τους:

  • Κατακεκλιμένοι ασθενείς
  • Ασθενείς με άνοια (Alzheimer, ΜΚ κλπ)
  • Ασθενείς με ψύχωση που δε συνεργάζονται
  • Χορήγηση LAI – ενεσίμων μακράς δράσης (aloperidin decanoas, zypadhera, abilify maintena κλπ)