Ιατρικές Γνωματεύσεις - Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά

Στο ιατρείο εκδίδεται πιστοποιητικό ψυχικής υγείας και ψυχιατρική γνωμάτευση

  • Βεβαίωση ψυχικής υγείας για εργασία και διορισμό σε θέση δημοσίου
  • Ψυχιατρική γνωμάτευση για στρατιωτική χρήση
  • Ψυχιατρική γνωμάτευση για ανανέωση άδειας οδήγησης
  • Ψυχιατρική βεβαίωση για έκδοση/ανανέωση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου
  • Εισηγητικός φάκελος για αξιολόγηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ (επίδομα/σύνταξη αναπηρίας)