Φαρμακοθεραπεία

Τα ψυχοτρόπα φάρμακα χρησιμοποιούνται ευρέως στην αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών.
Η σωστή εκπαίδευση στην ψυχοφαρμακολογία είναι πολύ σημαντική για τη χορήγηση σωστών φαρμάκων σε σωστή δοσολογία και στην αντιμετώπιση των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών.

Ο ιατρός είναι άρτια εκπαιδευμένος στον τομέα της Ψυχιατρικής. Με βαθιά πίστη στη δια βίου μάθηση, εφαρμόζει τις πιο πρόσφατες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες σε όλο το φάσμα των ψυχικών διαταραχών