Συμβουλευτική

Δεν υπάρχει κάποιο σαφές όριο ανάμεσα στην ψυχοθεραπεία και στη συμβουλευτική.
Σε γενικές γραμμές, η συμβουλευτική είναι λιγότερο επίσημη και λιγότερο εκτενής από ότι η ψυχοθεραπεία.
Συχνά η συμβουλευτική εστιάζει σε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα (πένθος, χρήση ουσιών) και δεν αποτελεί μια προσπάθεια μόνιμης αλλαγής της προσωπικότητας ή αποκάλυψης υποκείμενων συγκρούσεων.

Στο ιατρείο παρέχονται υπηρεσίες:

  • Ατομικής συμβουλευτικής
  • Συμβουλευτικής ζεύγους
  • Συμβουλευτικής σεξουαλικών δυσλειτουργιών